Vocabulary

Revision as of 18:54, 4 March 2013 by Paldepind (talk | contribs) (Copyed in the swedish page, and translated a bit of it.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
 • Barnvagnsturfa - Att gå med barnvagn och turfa.
 • Carturfing - Driving by car between zones. This is ineffective in dense city areas but can save one a lot of time when zones a far between each other. Some turfers consider carturfing to be somewhat cheating.
 • Blocka - Att ta en zon precis innan en annan spelare avser att ta samma zon.
 • Blocktid - Tiden mellan att en zon är tagen av en spelare till att nästa spelare kan ta den. Blocktiden är samma som spelarens rank i minuter, men max 30 minuter.
 • Cykelturfa - Att cykla mellan zonerna.
 • Gåturfa - Att gå mellan zonerna.
 • Gästturfa - Se turistturfa.
 • Joggingturfa - Att jogga mellan zonerna.
 • Lazyturfer - Mindre nogräknade spelare som anstränger sig så lite som möjligt när de turfar, till exempel att de bilturfar utan att följa trafikregler.
 • Lunchturfa - Att turfa på lunchen.
 • Löpturfa - Att springa fort mellan zonerna.
 • Nightturfing - Turfing at night.
 • Navelpillare - Person som inte tar nya zoner men får många PPH från redan tagna zoner.


 • Round - A time period between 4 or 5 weeks makes up a Turf round. At each new round a winner is found, all zones are made neutral and all scores are reset.
 • PPT - poäng per tagning (Average Points Per Take).
 • Pro mode - Inställning som inte laddar kartan i bakgrunden på applikationen. Används för att spara batteri och datatrafik när man redan vet var zonerna ligger.
 • Race - När spelare tävlar mot varandra om att ta en eller flera zoner.
 • Rank - Spelarens nivå. Se blocktid som beror på spelarens rank.
 • Regionlord - Den spelare som äger flest zoner i regionen. Visas med en krona på huvudet och ger 5 sekunder kortare tagningstid.
 • Slöturfa - Att passa på att ta zoner för att man har vägarna förbi.
 • Spontanturfa - Att ta en/flera zoner när man har vägarna förbi.
 • Spökturfa - Att stänga av GPS:en i Turf-appen medan man förflyttar sig mellan zoner.
 • Turistturfa - Att besöka en stad eller region för att ta nya unika zoner.
 • Turfing - The act of playing turf.
 • Turfer - A person who plays Turf.
 • Turfblogging - Blogging about Turf.
 • Turfblogger - Someone who has a blog related to Turf.
 • Turf-bonanza - En kort och intensiv turftävling med kort blocktid, många zoner och många spelare.
 • Turffordon - Det fordon en person använder vid turfande.
 • Turfninja - Someone who has taken the Dark Ninja medal.
 • Turfträff - En sammankomst med personer som turfar.
 • Turfturist - Person som turistturfar.
 • Turfzon - Den geografiska plats man måste bege sig till för att få poäng i spelet.
 • Turfänka/Turfänkling - Person som blir ensam hemma när dennes respektive är ute och turfar.
 • Turföl - Några turfare träffas och tar en öl.
 • TP - poäng man får när man tar en zon (Takeover Points).
 • Takeover time - A players takeover time is the number of seconds he/she has to stand inside a zone in order to take it..
 • Unika (verb) - Att ta nya unika zoner. Vanligt vid turistturfning. Exempel: Jag är ute och unikar.
 • Unika - Zoner man inte tagit tidigare. Exempel: Jag tog några unika.
 • Winner zone - At the end of each round the player with the highest score is awarded a zone.
 • Zonemaker - Volunteer creating new zones in Turf and maintaining existing zones.