Bergstoppar

Symbolen för en bergstopp.

Bergstoppar är turfzoner som är belägna på den högsta platsen i en region, exempelvis en bergs- eller fjälltopp.

Det finns 86 bergstoppszoner totalt, flest finns i Sverige (21), följt av Tyskland (16) och USA (13). Den mest tagna bergstoppszonen är Tornberget, belägen i kommunen Haninge i regionen Stockholm i Sverige.

Externa länkar