Broar

Symbolen för en bro.

Broar är byggnadsverk som leder trafikleder, till exempel vägar, järnvägar, kanaler eller taxibanor för flyg över hinder, såsom korsande vägar, järnvägar, vattendrag, dalgångar eller raviner. I turf är en brozon en zon som är placerad på en bro.

Flest brozoner finns i Sverige (1375), följt av Storbritannien (447) och Finland (158). Den mest tagna brozonen är Valvzone, belägen i Uppsala.

Uppdaterad 2019-03-28

Medaljer

Medalj Namn beskrivning
71.png Bridge crosser Denna medalj bärs av de turfare som tagit minst 3 brozoner inom 30 minuter.

Den kan endast tas en gång.(Bridge crosser)

78.png Bridge lover Denna medalj bärs av de turfare som tagit minst 3 brozoner inom 20 minuter.

Den kan endast tas en gång och ersätter medaljen Bridge crosser.(Bridge lover)

79.png Bridge fanatic Denna medalj bärs av de turfare som tagit minst 3 brozoner inom 10 minuter.

Den kan endast tas en gång och ersätter medaljen Bridge lover.(Bridge fanatic)

77.png Orderly III Denna medalj bärs av de turfare som tagit en brozon, därefter en helig zon och avslutat med en monumentzon på 20 minuter.

Observera att zonerna måste tas i rätt ordning och inga andra zoner får tas emellan de tre zonerna.
Den kan endast tas en gång.(Orderly III)

Externa länkar