Järnvägsstationer

Symbolen för en järnvägsstation.

Järnvägsstationer är i den mest allmänna betydelsen platser varifrån tåg avgår och där tåg stannar. I turf är en järnvägsstationszon en zon som ligger på en perrong vid en järnvägsstation.

Flest järnvägsstationszoner finns i Sverige (399), följt av Storbritannien (395) och Norge (178). Den mest tagna järnvägsstationszonen är CentralZone, belägen vid centralstationen i Stockholm.

Medaljer

Medalj Namn Beskrivning
117.png Trainer Trainer bärs av de turfare som tagit en järnvägsstationszon dagligen i 30 dagar.


Den kan endast tas en gång.

Externa länkar