Kommun:Mölndal

Mölndal
Mölndal, Västra Götaland.png
Mölndal vapen.png
Mölndals kommunvapen
LandSverige Sverige flagga.png
RegionVästra Götaland
Antal zoner210
Maximal PPH738
Senast uppdaterad2021-04-29


Mölndal är en kommun i regionen Västra Götaland i Sverige. Kommunen har cirka 69 900 invånare och ligger i landskapet Västergötland.

Mölndals kommun är en del av Storgöteborg. Genom kommunen rinner Mölndalsån mot norr där den rinner ut i Göteborgs kanaler och Gullbergsån.

Läge

Kommunen är i huvudsak belägen i de västra delarna av landskapet Västergötland med Lindome distrikt i norra Halland.

Angränsande kommuner är Kungsbacka i Hallands län i söder, Göteborg i väster och norr, Härryda också i norr, båda i före detta Göteborgs och Bohus län samt Mark i öster i före detta Älvsborgs län.

Tätorter

Tätorten Mölndal utgör kommunens centralort. Kommunen har bara en annan tätort helt inom kommungränsen: Hällesåker.

Förutom denna finns flera kommunöverskridande tätorter: Göteborg med cirka 61 000 invånare inom denna kommun, Mölnlycke med cirka 150 invånare inom denna kommun och Gundal och Högås med cirka 200 invånare inom denna kommun.

Sevärdheter

Gunnebo slott och trädgårdar

Gunnebo slott är beläget i nordöstra delen av Mölndals kommun i Fässbergs socken, mellan Mölndal och Pixbo. Det ligger nära Rådasjön och Stensjön. Gunnebos historia kan följas tillbaka till 1397, då namnet för första gången uppträder på en storgård med tillhörande kvarn. Sedan dess har gården varit i kunglig, kyrklig och frälse ägo. Huvudbyggnaden, trädgårdsanläggningarna, parken och ett större friluftsområde, registrerades som byggnadsminnesmärke och skyddades som naturreservat redan 1949 enligt lagen av den 12 juli 1942.

Trädgårdarna

Hela parkanläggningen med de olika trädgårdarna är öppen för allmänheten året runt.

Mölndals Kvarnby med Mölndalsfallen

Mölndals Kvarnby (lokalt kallat Kvarnbyn) är en stadsdel i mellersta delen av kommundelen Östra Mölndal (motsvarande Stensjöns distrikt). Mölndals Kvarnby ligger vid Mölndalsåns fors. Platsen har fått sitt namn efter en kvarnby som omnämns redan på 1300-talet. De vattenkvarnar som låg i byn malde mjöl för bygderna i regionen. Tack vare vattenkraften, och att pråmtrafik kunde bedrivas på Mölndalsåns nedre lopp, utvecklades Kvarnbyn till ett industrisamhälle och Mölndal till en industriort.

Mölndalsfallen

Mölndalsfallen (eller Mölndals vattenfall) i Mölndalsån har haft stor betydelse för Mölndals framväxt. Betydelsefulla näringar i anslutning till fallen har varit laxfisket och kvarndriften. De senare har dessutom fått ge namn till orten; Mölndal kan översättas med Kvarndalen (mölla är ett sydsvenskt ord för kvarn). Under 1800-talet utgjorde kraften från fallen också grunden för de tidiga industrietableringarna i Mölndal. De industrier som hämtade sin kraft från fallen var bland andra bomullsspinnerier, pappersbruk, kritkvarn, oljeslageri och väveri.

Zoner

Det finns 210 turfzoner i Mölndals kommun, varav en räknas som vattenzon, tre järnvägsstationszoner, nio heliga zoner, fem brozoner, en slottszon och en ruinzon.

Den mest tagna zonen är MölnSquare som är belägen på Mölndals torg i centrala Mölndal.

Årtal inom parentes anger tillkomstår.

Svårtillgängliga

Sevärda

Zontyp03.png Vattenzoner

Zontyp04.png Järnvägsstationszoner

Zontyp07.png Heliga zoner

Zontyp09.png Brozoner

Zontyp10.png Slottszoner

Zontyp11.png Ruinzoner

Andra zoner

Uppdaterad: 2021-04-29

Turfstaden Mölndal

Mölndal är den näst största turfstaden i regionen Västra Götaland. Närheten till Göteborg gör att många Göteborgsturfare besöker Mölndal och vice versa.

Externa länkar