Unique Turf Zones

Version från den 17 oktober 2018 kl. 08.40 av Skogstoken (Diskussion | bidrag) (kat)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Unique Turf Zones är ett tillägg till Google Chrome som kan ge dig en KML-fil med dina tagna zoner från olika regioner, tillsammans med övriga zoner i regionen. Färgkodningen av zonerna gör att du ser vilka unika zoner som du redan har tagit och vilka som är kvar att ta. Detta tillägg baserar sig på den information om unika zoner som Warded tillhandahåller.

  1. Börja med att ladda ned tillägget här från Google Chrome Web Store
  2. Logga in på Warded och gå till http://www.warded.se/turf/unique.php
  3. Välj en region eller global på Warded-sidan och tryck på ikonen för tillägget. UniqueTurfZones.png

Efter några sekunder kommer en KML-fil att laddas ned till din dator. Den innehåller de zoner som du tagit (visas som gröna zoner), samt de zoner du har kvar att ta (visas som röda zoner) .

Om du har tagit unika zoner som inte längre finns kvar (inte går att se i Turfappen) så kommer dessa att visas som intressepunkter istället för zonpolygoner, eftersom Turf inte tillhandahåller någon information om utseendet på dessa borttagna zoner.