Uppland

Uppland är ett landskap i Sverige som i Turf till större delen är delat mellan regionerna Stockholm och Uppsala. En mindre del av landskapet hör till regionen Västmanland.