Våtmark

Våtmark, även kallad sankmark eller sumpmark, är enligt den svenska våtmarksinventeringens definition sådan mark där vatten till stor del av året finns nära under, i eller strax över markytan samt vegetationstäckta vattenområden. Ett besvärligt underlag för turfare då det ofta är svårt att ta sig fram där utan att bli blöt eller i värsta fall fastna. Zoner som omfattar våtmark kan som regel tas utan att behöva beträda själva våtmarken.