Versionshistorik för "Zon:AmbjörnarpKa"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 6 december 2019 kl. 21.12Gor (Diskussion | bidrag). . (1 473 byte) (+1 473). . (Skapade sidan med '{{Zon |namn = AmbjörnarpKa |bild = 350px |bildtext = Ambjörnarps Kyrka |symbol = Fil:Zontyp07.png|60...')