Zon:DanskeErik

DanskeErik
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringFalköping, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs
Skapad2020-06-19
DanskeErik på Turfgame.com


DanskeErik är en turfzon i kommunen Falköping i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering

Vid gånggriften Gläshall, även kallad Kung Björns grav, på grönområdet mellan Erik Dahlbergsgatan vid Kung Björns väg, och Danska Vägen vid busshållplatsen Gläshallsgatan, i stadsdelen Norra Bestorp, i västra delen av Falköping.

Stenkammargrav L1962:1051

Namn på lämning:

  • Gläshall
  • Kung Björns grav

RAÄ-nummer: Falköping 18:1

Gånggrift i stensättning restaurerad. Stensättningen är högliknande, nu ca 20 m diameter och 0,6 m h, övertorvad. Kammaren är invändigt 10,5-10,7x2,1-2,9 m st (45-245cg). I NV långsidan syns 5 kalkstenshällar 0,9-3,3 m l, invändigt 0,5-1 m h, utvändigt 0,2-0,5 mh och 0,1-0,3 m tj. I SÖ långsidan syns 5 kalkstenshällar 0,9-3,0m l, invändigt 0,1-1,0 m h, utvändigt 0,1-0,3 m h och 0,1-0,2 mtj. I NÖ gaveln syns 2 hällar 0,4-1,7 m l, invändigt 0,2-0,4 m h,utvändigt 0,1-0,3 m h och 0,15 m tj, båda är spräckta. I SV gaveln är 2 hällar 1,1-1,5 m l, invändigt 0,6-0,8 m h, utvändigt 0,3m h och 0,1 m tj. Kammarens inre är tämligen plant övertorvat och belagt med litet småsten. Över kammarens mitt är en takhäll hela 4,4x4,9 m st och 0,2-0,5 m tj. Omedelbart NÖ om denna är ännu en takhäll 3x2 m st och 0,3 m tj. Båda är av kalksten. Av gången med längdutsträckning NV-SÖ syns i vardera långsidan 6 kalkstenshällar 0,5-2 m l, invändigt 0,1-0,5 m h, utvändigt intill 0,1 m h och 0,1-0,2 m tj. Gången skjuter in 0,2-0,3 m i kammaren och är synlig 7-8 m l. Bredden invändigt är 0,65-1,05, smalast på mitten. Där gången ansluter till kammaren är, delvis under den stora kammartakhällen, nyckelstenen av kalksten 2,4x1,3 m st och 0,5 m tj. Omedelbart SÖ härom är en gångtakhäll av kalksten 1,8x1,6 m st och 0,2 m tj. Stensättningen är kantskadad runtom till följd av anlagda tomter och i SÖ, av gammal odling. Ursprunglig storlek är oviss men bör ha varit omkring 30 m. Vacker fornlämning.

Zonens Issues

  • 2020-06-29 Issue #9890 insänd av Gor med rubriken: Kan nog vara värd ett Ruinattribut.

Närliggande zoner

Externa länkar