Zon:HjälmarsRör

Version från den 25 november 2021 kl. 10.41 av Gor (Diskussion | bidrag) (Hjälmars rör: struktur)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
HjälmarsRör
Zontyp11.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringFalköping, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs
Skapad2017-08-27
HjälmarsRör på Turfgame.com


HjälmarsRör är en turfzon i kommunen Falköping i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en ruinzon.

Placering

Denna turfzon finns på gräskullen vid fornlämningen Hjälmars rör som är en stenkammargrav, i korsningen Wetterlinsgatan - Midfalegatan, i östra delen av Falköping.

Hjälmars rör

L1962:986 Stenkammargrav Fornlämning RAÄ-nummer: Falköping 3:1

Namn på lämning:

  • Hjälmars rör
  • Stora Hjälmars rör
  • Vetterlingsgårdens gånggrift

Gånggrift i hög. Delundersökt. Högen är 22 meter i diameter och 1 mmeter hög. Kammaren är något oregelbunden invändigt 5,6x2,5 meter stor (N-S). Västra långsidan syns 4 hällar 0,8-1,3 meter långa, in- och utvändigt 0,3-0,8 meter höga och 0,2-0,7 meter tjocka. En är av kalksten, en av sandsten och 2 är gnejs, den grövsta är närmast av blockform. Östra långsidan är 2 gnejsblock 1x0,9 respektive 0,7x0,9 meter stora och in- och utvändigt 0,3-0,7 meter höga. På kammaren är 4 gnejsblock. 3 av dessa ligger i rad och är 2,5x1,5-2,8x2 meter stora och 0,9-1,5 meter tjocka, det största är i mitten och vilar i öster på nyckelstenen. Det 4:e och mindre i nordvästra hörnet är 1,3x1 meter stor och 0,5 meter tjock. Av gången med längdutsträckning öst-väst syns nyckelstenen av gnejs, 2x0,8 meter stor och åt kammaren 0,7 meter hög, åt gången 0,2 meter hög. Därtill 2 gnejsblock 1,5-1,6x0,8-1,3 meter stora och 0,2-0,4 meter höga. Utanför gångens längdutsträckning, är (6 meter nordväst om nyckelstenen) en kantställd diabashäll 0,4x0,4 meter stor och 0,5 meter hög. Högens yta är tämligen ojämn och har troligen varit överodlad. Möjligen har en ursprunglig mitthög funnits, cirka 10 meter i diameter och 0,5 meter hög, dock nu oviss. Högens kanter är helt kringskuren av gammal odling och bör ha varit något större. Gånggriften är frånsett en del småsten och glaskross i kammaren väl vårdad i gränsområde. Vacker fornlämning![1]

Läs mer

Närliggande zoner

Externa länkar

Referenser