Zon:HolyHammar

HolyHammar
HolyHammar Munin.png
Bilden tagen av Munin
Zontyp07.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringHammarland, Åland, Finland
UnderlagGrus, Gräs
Skapad2016-09-09 22:07:00
HolyHammar på Turfgame.com


HolyHammar är en turfzon i kommunen Hammarland i regionen Åland i Finland och den räknas som en helig zon.

Placering

Den här zonen är placerad vid Hammarlands kyrka, en bit norr om Hammarlandsvägen i Kattby.

Hammarlands kyrka

S:ta Catharina kyrka i HammarlandÅland är stenkyrka från sent 1200-tal tillägnad Sankta Katarina av Alexandria.

Kyrkan ligger intill den gamla postrotevägen och ett stort gravfält, Kjusan, ligger precis väster om kyrkan. Efter reformationen lämnades kyrkan vind för våg. Kyrkan har brandhärjats ett flertal gånger, bland annat runt 1440 och senast i februari 2010.

Långhuset uppfördes under slutet av 1200-talet och tornet, som har en ovanlig sydlig placering, tillkom i början av 1300-talet. Tornet fungerade både som vapenhus och kapell med ett altare tillägnas Sankt Olof. Under början av 1400-talet utvidgades långhuset med ett nytt kor och dessutom drabbades långhuset under byggnadstiden av en brand. Tornhuven förnyades på 1600-talet, men de medeltida formen bibehöllset. Under första hälften av 1800-talet förstorades befintliga förnster och nya fönster bröts upp i nord- och västgaveln.

Vid mitten av 1400-talet målades koret med heltäckande slingerornamentik. I samband med en arkeologisk utgrävning 1913 togs de medeltida kalkmålningarna fram igen. Väster om korets nordfönster finns kyrkans enda bevarade figuralmålning som föreställer aposteln Judas Thaddeus, med dubbelkors och tillhörande språkband.

Närliggande zoner

Externa länkar

HolyHammar (Warded)