Versionshistorik för "Zon:LänghemsKyrka"

Val av diff: markera i klickrutorna för att jämföra versioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste version; (föregående) = skillnad mot föregående version; m = mindre ändring.

  • (nuvarande | föregående) 7 december 2019 kl. 13.15Gor (Diskussion | bidrag). . (1 511 byte) (+1 511). . (Skapade sidan med '{{Zon |namn = LänghemsKyrka |bild = 350px |bildtext = Länghems Kyrka |symbol = Fil:Zontyp07.png|60p...')