Öppna huvudmenyn

TurfWiki β

Zon:Länsman

Placering

För att komma till zonen Länsman viker man av till ett promenadstråk alldeles i början av Länsmansliden, i norra Vänersborg.

Länsmansliden

Namnet på zonen kommer från den lilla vägen Länsmansliden som leder till en återvändsgränd. Vid återvändningen ligger Skidstugan och motionsspår.

Dalbobergens naturreservat

Här är sydligaste delen av Dalbobergens naturreservat som är ett kommunalt naturreservat i sydligaste Dalsland. Det är beläget vid Vänerns sydvästra strand i Frändefors socken i Vänersborgs kommun.

Dalbobergen skänktes 1660 av drottning Kristina till Vänersborgs stad, för att täcka den växande stadens behov av betesmark och ved.

Detta naturområde, längs Vänerkusten norr om Vänersborg, är ett omtyckt utflyktsmål och genomkorsas av välanlagda stigar. Dalbostigen sträcker sig längs hela strandlinjen till Ursands badplats i norr. I söder avgränsas reservatet av Djupedalsbäcken, som även utgör landskapsgräns mot Västergötland. Naturen är typiskt dalsländsk, då den är en kombination av barrskog och lövskog. Naturen innehåller en stor flora och många ekosystem.

Dalbostigen

Det är en vacker promenad längst västra sidan av Vänern. Promenadstråket leder till Bastungen och längre bort Ursands camping och badplats. Promenaden på den här sidan Vänern är något kuperad.

Närliggande zoner

Externa länkar