Zon:Lundsbrunn

Lundsbrunn
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringGötene, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs
Skapad2016-09-27
Lundsbrunn på Turfgame.com


Lundsbrunn är en turfzon i kommunen Götene i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering

På gräsytan vid klockstapeln på Brunnsvägen vid korsningen med Ledsjövägen, i Lundsbrunn, ca 6 km söder om Götene.

Lundsbrunn

Lundsbrunn är en tätort i Götene kommun i Västergötland, belägen cirka 12 kilometer norr om Skara, nära väg E20. Vid Lundsbrunn finns en källa, Odenskälla, som i början av 1700-talet fick medicinsk användning, och i början av 1800-talet började den radioaktiva järnkällan användas som hälsobrunn. Genom donation av greve G. Piper inrättades 1817 ett lasarett vid brunnen. Lundsbrunn som kurort har anor från 1890. Ortnamnet är känt sedan 1807 och är bildat av bebyggelsenamnet Lund i Ledsjö socken och hälsobrunnen. 1887 fick Lundsbrunn järnvägsförbindelse via Skara–Kinnekulle–Vänerns Järnväg som ännu finns kvar i form av en museijärnväg, Skara-Lundsbrunns Järnvägar. Orten ligger i tre socknar, Ova socken, Skälvums socken och Ledsjö socken.

Andra zoner i Lundsbrunn

Externa länkar