Zon:Naturhistoria

Naturhistoria
Zon Naturhistoria-01.jpg
Naturhistoria, Göteborg. Foto: MolnetsBroder
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty1.png
PlaceringGöteborg, Västra Götaland, Sverige
UnderlagPark
Skapad2012-11-03
Naturhistoria på Turfgame.com


Naturhistoria är en turfzon i kommunen Göteborg i regionen Västra Götaland i Sverige.

Placering

I backen från Vegagatan upp till Göteborgs Naturhistoriska museum, i nordöstra delen av Slottsskogsparken, i stadsdelen Slottsskogen, sydväst om centrala Göteborg.

Göteborgs Naturhistoriska museum

Göteborgs Naturhistoriska museum är ett naturhistoriskt museum, beläget på en höjd i Slottsskogen alldeles ovanför Linnéplatsen, en höjd som tidigare kallats Olivedalshöjden eller Ekebacken. Museet invigdes den 9 juli 1923, och hade då kostat 1 480 000 kronor.

Ekologi och människans påverkan på omgivningen är ett av de områden som museet ofta har utställningar kring. En stor mängd av uppstoppade djur från hela världen visas. Några gånger om året brukar man öppna den Malmska valen, en konserverad blåval, som strandade i Askimsfjorden i södra Göteborg år 1865. Där kan man få sitta inne i valen och höra om valarnas liv.

Museet har mycket stora samlingar av djur från hela världen, men med tonvikt på djur från västsverige. Det finns även en geologisk samling. Det totala antalet exemplar i samlingen uppskattas till tio miljoner. Det finns flera tusen så kallade typexemplar som utgör referensmaterial vid artbeskrivningar. Samlingen på museet används av forskare såväl nationellt som internationellt.

Slottsskogen

Slottsskogen, officiellt Slottsskogsparken, är en 137 hektar stor park och stadsdel strax sydväst om Göteborgs centrum. Parken har fått sitt namn eftersom den anlades i en skog som under flera hundra år hörde till det kungliga Älvsborgs slott som låg några kilometer bort vid Göta älv. Stadsdelen Slottsskogen har en areal på 156 hektar.

Skogen var sedan medeltiden en del av Älvsborgs Kungsladugård och tillhörde kungen och Älvsborgs slott - därav parkens namn. Trots att skogen tillhörde kronan användes den i perioder som rekreationsområde av Göteborgarna, vilket dock var reglerat. I samband med Majornas införlivade med Göteborg 1868 kom Slottsskogen i stadens ägo och 1876 öppnades den delvis som park för allmänheten.

I Slottsskogen finns bland annat Göteborgs Naturhistoriska museum, Slottsskogens djurpark med Barnens zoo, lekplatsen Plikta, Slottsskogsobservatoriet, ett utsiktstorn och restaurangen Vita bandet. Slottsskogen är en avgiftsfri park öppen dygnet runt.

Närliggande zoner

Bildgalleri

Externa länkar