Zon:Sparlösasten

Sparlösasten
Zontyp11.png
Innehåll
SvårighetsgradDifficulty2.png
PlaceringVara, Västra Götaland, Sverige
UnderlagGräs, Grus, Trä
Skapad2020-08-04
Sparlösasten på Turfgame.com


Sparlösasten är en turfzon i kommunen Vara i regionen Västra Götaland i Sverige och räknas som en ruinzon.

Placering

På planen framför och i huset där Sparlösastenen finns, strax söder om Sparlösa kyrka i Sparlösa, ca 18 km nord-nordväst om centralorten Vara.

Vägbeskrivning

Från Vara ta länsväg 187 mot Lidköping, på riksväg 47 håll mot Trollhättan. Efter ca 10 km på riksväg 47 ta av mot Sparlösa och följ skyltningen fram till samhället.

Sparlösastenen

Sparlösastenen, med signum Vg 119, är placerad vid Sparlösa kyrka i Sparlösa socken och Viste härad i Västergötland. Den anses näst efter Rökstenen vara Sveriges mest berömda runsten. Den 1,77 meter höga stenen är till större delen ristad på 800-talet, men har även fått en senare textrad från tiden kring tusentalet.

Sparlösastenen har liksom Rökstenen tillkommit omkring år 800 och båda är i huvudsak ristade med 16-typiga kortkvistrunor men innehåller även en del urnordiska runor.

Sparlösastenen upptäcktes 1669 av Elias Brenner, Johan Hadorph och Petrus Törnewall. Den satt då inmurad i södra korväggen på Sparlösas dåvarande kyrka. En teckning av stenen i korväggen från detta tillfälle är det äldsta kända dokumentet om Sparlösastenen. I samband med en ombyggnad av koret 1685 klövs stenen och de två delarna murades in var för sig. År 1848 revs kyrkan och ersattes med nuvarande Sparlösa kyrka, där stenhalvorna åter murades in. Halvorna togs ut ur muren igen 1937. Då upptäckte man att det fanns ristningar även på de dolda sidorna. Delarna sammanfogades och stenen ställdes ut på Sparlösa kyrkogård samma år.

På grund av våra nutida luftföroreningar började stenen dock vittra så snabbt att man fick ta in den för konservering. År 1982 blev runstenen installerad i en skyddande träbyggnad strax intill kyrkan där den idag finns att beskåda.

Stenen har ristningar på alla fyra sidorna. En sida är en ren bildsida, medan de övriga tre innehåller både runor och bilder. Det är svårt att bestämma i vilken ordning sidorna ska läsas, dels för att stenen har stora skador som gör texten osammanhängande, dels för att tolkningen av bilderna kräver kännedom om händelser eller berättelser som idag är helt okända.

Sparlösa

Sparlösa är en kyrkby i Sparlösa socken i Vara kommun.

Här finns Sparlösa kyrka och Sparlösastenen.

Externa länkar