100 Unique

100 Unique.

100 Unique är en medalj som tilldelas den turfare som tagit/assisterat 100 olika zoner.

Denna medalj kan enbart tas en gång och ersätts av 250 Unique

Kriterier

Tidsbegränsning

  • Ingen tidsbegränsning

Zontagningar som tillgodoräknas

Medaljen på Warded