2010

2010 (MMX) var ett normalår som började en fredag i den gregorianska kalendern. Det är även det första året på decenniet 2010-talet.