250 Unique

250 Unique.

250 Unique är en medalj som tilldelas den turfare som tagit/assisterat 250 olika zoner.

Denna medalj kan enbart tas en gång och ersätts av 500 Unique

Kriterier

Tidsbegränsning

  • Ingen tidsbegränsning.

Zontagningar som tillgodoräknas

Medaljen på Warded