500 Unique

500 Unique.

500 Unique är en medalj som tilldelas den turfare som tagit/assisterat 500 olika zoner.

Denna medalj kan enbart tas en gång och ersätts av 1000 Unique

Kriterier

Tidsbegränsning

  • Ingen tidsbegränsning.

Zontagningar som tillgodoräknas

Medaljen på Warded