Andrimon

Denna artikel behöver mer fakta. Hjälp gärna till genom att redigera den.

Andrimon AB är det spelföretag som skapade Turf. Företaget grundades 2011 för att kunna hantera Turf administrativt på ett korrekt sätt i samband med att spelet växte sig stort. Bolaget ägs av Andreas Pantesjö och Simon Sikström fördelat på 50% vardera. Under åren har bolaget främst använts enligt grundsyftet att stötta Turf ekonomiskt administrativt, men även viss konsultverksamhet kopplad till branschen har utförts.