Bil

Ett snabbt sätt att ta sig mellan zoner. Men vid väldigt många zoner finns det inte möjlighet att parkera och därför blir det antingen betydligt färre zoner tagna eller också så är det i de flesta fall ett långsammare färdsätt än cykel om man ska ta alla zonerna. Att bara resa mellan en ort till en annan, utan att ta zoner på vägen, och sedan ta sig fram på annat sätt när man kommer fram räknas inte som bilturfande.