Blocktid

Blocktid är den tidsperiod från och med att en zon blivit övertagen eller återbesökt av en spelare tills dess att zonen blir tillgänglig för andra spelare att ta över. Nya turfare (rank 0) blockerar en zon i 10 minuter. Som mest kan en zon vara blockerad i 25 minuter (av turfare med rank 60). Ju högre rank desto längre blocktid.

Bonanza

Under en bonanza gäller särskilda regler för blocktid. Blocktiden under en bonanza har bland annat varit 3 minuter.

Återbesök

För återbesök är blocktiden statisk på 5 minuter, oavsett rank eller bonusar.

Historik

Nuvarande blocktid infördes 2016-12-04. Innan dess var högsta blocktid 30 minuter.

Blocktiden ändrades 2012-04-01. Innan dess gällde att blocktiden var ens rank multiplicerat med två till och med rank 30. Den högsta blocktiden var alltså 60 minuter. Den lägsta blocktiden var även då 5 minuter.