Bridge crosser

Bridge crosser.

Bridge crosser är en medalj som tilldelas den turfare som tagit/assisterat minst 3 Brozoner inom 30 minuter.

Denna medalj kan enbart tas en gång och ersätts av medaljen Bridge lover

Kriterier

Tidsbegränsning

  • 30 minuter från första tagningen.

Zontagningar som tillgodoräknas

Medaljen på Warded