Bridge fanatic

Bridge fanatic.

Bridge fanatic är en medalj som tilldelas den turfare som tagit/assisterat minst 3 Brozoner inom 10 minuter.

Denna medalj kan enbart tas en gång och ersätter medaljen Bridge lover

Kriterier

Tidsbegränsning

  • 10 minuter från första tagningen.

Zontagningar som tillgodoräknas

Medaljen på Warded