Bridge lover

Bridge lover.

Bridge lover är en medalj som tilldelas den turfare som tagit/assisterat minst 3 Brozoner inom 20 minuter.

Denna medalj kan enbart tas en gång och ersätts av medaljen Bridge fanatic

Kriterier

Tidsbegränsning

  • 20 minuter från första tagningen.

Zontagningar som tillgodoräknas

Medaljen på Warded