Busstationer

Busstation.png

Busstationer, även bussterminaler, kan sägas vara större busshållplatser, där flera linjer stannar, vanligen på var sin bestämda plats.[1]