Eager Weasel

Eager Weasel.

Eager Weasel är en medalj som tilldelas den turfare som tagit/assisterat 10 turfzoner inom 15 minuter.

Denna medalj kan enbart tas en gång och ersätts av medaljen Eager Ferret

Kriterier

Tidsbegränsning

  • 15 minuter från första tagningen.

Zontagningar som tillgodoräknas

Medaljen på Warded