El Staminatore

El Staminatore.

El Staminatore är en medalj som tilldelas den otroliga turfare som tagit minst 200 turfzoner under en 24-timmarsperiod.

Denna medalj kan enbart tas en gång och ersätter medaljen Staminator

Kriterier

  • 200 takeovers

Tidsbegränsning

  • 24 timmar från första tagningen.

Zontagningar som tillgodoräknas

Medaljen på Warded