Enklav

En enklav är ett landområde som ligger innanför en stats gränser men hör till en annan stat, eller i sig själv är en egen stat. Området kallas enklav i den stat som den är omgiven av. Om enklaven tillhör ett område utanför den stat den ligger i är den samtidigt en exklav sett från den ägande statens sida. Termerna kan också beteckna anknytning till andra administrativa områden än stater.

Exempel på enklaver i Turf[redigera]

Länder[redigera]

Regioner[redigera]

Kommuner[redigera]