Färjeleder

Färja.png

Allmänna färjeleder är i Sverige färjor som är del av det allmänna vägnätet. De allmänna färjelederna trafikeras med färjor från Trafikverket Färjerederiet, en statlig affärsenhet och resandet är avgiftsfritt.[1]