Följ spelare

Följ spelare (eng. follow mode) är en funktion i Turf som möjliggör för en spelare att centrera kartvyn kring en annan spelare eller sig själv. Funktionaliteten introducerades i version 0.8.5 den 6 januari 2012.

Följ annan spelare[redigera]

För att aktivera läget trycker du på en spelarikon i kartvyn (för att få upp profilfönstret) och sedan på följknappen. (Buttonicon player.png)

När Följ spelare är aktiverat byter statusfältet färg till rött och du ser istället aktuella poäng, zoner och PPH för spelaren du följer. Kameran följer nu spelarens rörelse på kartan tills du avslutar läget.

Centrera kartvyn[redigera]

Se huvudartikel: Spelregler: Användargränssnitt

Genom att trycka på GPS-knappen längst ner till vänster i gränssnittet när GPS:en är påslagen centreras kartvyn kring din egen spelare. Kameran följer därefter aktivt din spelarikons rörelser på kartan tills du sveper bort kameran, stänger av GPS:en eller aktiverar Följ spelare-läget.

Kuriosa[redigera]

  • Spelfunktionen brukar i dagligt tal kallas för "onda ögat", på grund av den symbol som framträder för den spelare som blir följd.
  • Turf-TV är även det ett vanligt begrepp där Följ spelare-läget kan inkluderas. Turf-TV är ett begrepp som innebär att en spelare tittar på Turfkartan eller följer en annan spelare, ofta (men inte nödvändigtvis) utan att aktivt spela själv.