Fairy

Fairy är ett automatiserat system som läser av zonernas aktivitet under pågående omgång. Varje zon har en Övertagningspoäng och Poäng Per Timme (PPH).
Vad Fairy gör är att ändra dessa två poängsystem beroende på aktivitet. Desto fler övertagningar på en zon, mer troligt är det att den zonen får mer PPH till nästa omgång. Antalet unika Turfare som tagit zonen har här en stor betydelse.


Fairy aktiveras normalt varje månad strax före den nya omgången. Namnet "Fairy" är ett ledtråd till syftet med processen, som är att göra spelet mer rättvist. Men subjektiv och objektiv rättvisa är en ständigt pågående diskussion i ett spel som Turf :-)


Varje gång Fairy körs kan en zon öka två steg i PPH eller gå ner ett steg.
Exempel, om en zon har 140/+4 (Övertagningspoäng/+PPH) så kan den antingen förändras upp till 125/+5 eller 110/+6 beroende på föregående omgångs aktivitet på den zonen.
Zonen kan också tappa ett steg och gå ner till 155/+3 om aktiviteten var mycket låg. Det är möjligt för en zon att också bli oförändrad. Inte alla zoner ändras.


Zoner som skapats under föregående omgång eller några få dagar innan föregående omgångs början kan inte förändra värde då aktiviteten på en ny zon inte anses representativ för hur det blir längre fram. Zonen fortsätter då ha kvar sitt ursprungligt satta värde tills omgången därpå, då den kan skifta värde som normalt igen.


Det finns ett annat system som heter Tinkerbell som har liknande uppgifter.

Referenser[redigera]

Tråd om fairy på forumet