Fotbollsplaner

Fotboll.png

Fotbollsplaner skall vara mellan 45 och 90 meter breda och mellan 90 och 120 meter långa och får inte vara kvadratiska. De längre linjerna kallas sidlinjer och de kortare kort- eller mållinjer. Mitt på planen dras också en mittlinje på vars mitt en mittpunkt markeras. Runt mittpunkten ritas en cirkel med radien 9,15 meter för att säkerställa att motståndarna befinner sig på rätt avstånd vid avspark. Vid varje hörn fastsätts en hörnflagga. En mittflagga kan även existera i höjd med mittlinjen, dock minst en meter utanför spelplanen.

Mitt på mållinjen placeras målburen som är 7,32 meter bred och 2,44 meter hög, nät är ej obligatoriskt. Vinkelrätt in från vardera målstolpen och 5,5 meter in på planen dras linjer som sammanbinds med en linje parallellt med mållinjen som markerar målområdet. 16,5 meter ut från vardera stolpen dras en 16,5 meter lång linje vinkelrätt mot mållinjen och sammanbinds med en linje parallellt med mållinjen och markerar straffområdet. Mitt för målet och 11 meter ut från detsamma markeras en straffpunkt från vilken straffsparkar slås. Utanför straffområdet och 9,15 meter från straffpunkten ritas en cirkelbåge för att säkerställa att rätt avstånd intas av de spelare som ej skall slå straffsparken.

1 meter från vardera hörnflagga ritas en kvarts cirkelbåge ut. Inom denna måste bollen ligga då en hörnspark slås.[1]