Vanliga frågor

(Omdirigerad från Frågor och Svar)
Vanliga frågor (FAQ)

Under vanliga frågor samlas stora som små frågor, både i form av referenser till andra sidor, men även i form av kortare svar. Har du en fråga kan den finnas besvarad här!


Om du upplever problem med appen, ditt användarkonto, hemsidan m.fl. vänligen rapportera problemet/problemen här!

Allmänt[redigera]

Frågor som berör mer allmänna aspekter av Turf.
Vad är Turf?
Turf kan ses som en form av digital orientering där du orienterar med GPS och din smartphone. Läs mer under Turf.


Vad krävs för att spela Turf?
Turf kräver Android version 4.0.0 eller senare på din enhet, eller iOS 8.0 eller senare för iPhone, iPad och iPod Touch. Internetanslutning krävs för att spelet ska fungera. För att kunna ta zoner utomhus och få tillgång till internet när du är ute på språng kan du behöva ett mobildataabonnemang.


Hur spelar man Turf?
Man tar röda och gula zoner genom att gå till dem med sin smartphone och stå i dem tills den gröna mätaren i spelet fyllts (kallas för zontagning), därefter får man poäng kontinuerligt så länge man äger zonen. Läs gärna Kom-igång-guiden!


Vad är en zon?
En zon är ett virtuellt spelområde utplacerat i verkligheten som i regel är ungefär 20 x 20 meter. Zonerna ger upphov till poäng, prestationsmedaljer och rank.


Hur tar jag över en zon?
Du tar över en zon genom att fysiskt befinna dig inom det markerade zonområdet i spelet. När du gör detta framträder en förloppsmätare som successivt fylls. Du tar över zonen du befinner dig i när stapeln fyllts helt. Detta kallas för zontagning. Flera spelare kan ta över en zon på samma gång, detta kallas assist. Du kan även ta över redan ägda zoner (som är gröna) genom att vänta 23 timmar efter zontagningen. Då kommer zonen lysa starkt grönt, vilket indikerar att du kan ta den igen. Den typen av zontagning kallas för återbesök, eller revisit. Du kan inte göra en zontagning om zonen är blockerad, då blir förloppsmätaren röd istället för grön och du måste vänta tills mätaren sjunkit till botten innan du kan påbörja en zontagning.


Varför är vissa zoner röda och vissa gula eller gröna?
En röd zon ägs av en annan spelare för tillfället. En gul zon har ingen ännu tagit denna spelomgång (se Neutrala zoner). En grön zon är en zon som du äger.


Hur länge behåller jag en zon om ingen annan spelare tar över den?
Du kan äga en zon ända tills en ny omgång startar, förutsatt att ingen annan spelare gör anspråk på den. När en ny omgång startar återställs zonen och blir neutral.


Hur många poäng får man för en zon?
Om du klickar på en zon så får du upp information om zonens poäng. Övertagningspoängen varierar från zon till zon beroende på olika faktorer och bestäms automatiskt av spelet (se "Vad är Fairy" nedan). Poängen bedöms av ex. hur mycket folk som rör sig i området och hur ofta zonen tas.


Kan jag skapa en egen zon på något vis?
Ja! Du får en helt egen vinnarzon som pris genom att vinna en omgång i Turf. Placering och namnet på zonen bestämmer du själv. Meddela Drassen via mail eller pm på forumet för utläggning. Du kan också föreslå en zon som ska läggas till genom spelets zonförslagsfunktion eller via forumet.


Hur vinner man i Turf?
Genom att placera sig i topp 3 på den globala topplistan för hela världen efter att en spelomgång avslutats. En spelomgång varar ungefär en kalendermånad. Du kan även vinna regionsmedalj genom att placera dig högst i din region, eller landsmedalj genom att placera dig högst i ditt land.


Jag har stött på ett turf-begrepp som jag inte förstår!
Ta en titt i Ordlistan och se om du inte hittar det du söker där, fråga annars på forumet!


Kan flera spelare ta en zon samtidigt?
Ja, detta kallas assist. Den som först fyller den gröna stapeln inuti zonen tar över den, alla andra spelare gör en assist. Alla spelare får zonens Take Points, men bara ägaren får Points Per Hour från den zonen.


Vad innebär blocktid?
Blocktid är en tidsperiod, efter att en spelare tagit över en zon, som hindrar andra spelare från att ta zonen. Blocktidens längd beror på hur hög rank du har, från 10 minuter vid rank 0 till och med 25 minuter vid rank 60. En zon är mörkrandig med en klocka inuti sig när den är blockad. Tryck på zonen för att se hur lång tid det är kvar innan den blir tillgänglig igen.


Vad är en region?
En region är oftast ett län eller annat större geografiskt område.


Vad är "home-region" och hur kan man ändra den?
Home-region är den regionen som du som spelare just nu tillhör, detta räknas ut efter vilken region du tagit flest zoner i under de senaste 30 dagarna. Det går alltså inte att ändra manuellt.


Vad innebär guldkronan som vissa spelare har på huvudet?
Kronan är en indikator på att spelaren just nu är Region Lord i minst en region. Detta betyder att spelaren äger flest zoner i en eller flera regioner och får ett avdrag på fem sekunder från sin tagningstid.


Vad är rank och var ser jag min rank?
Man uppnår en ny rank genom att få en viss mängd totalpoäng genom att ta över zoner. Rank är alltså en ny klass eller grad vilket medför att du som spelare får förlängd blocktid och förkortad tagningstid. Din personliga rank går att visa under spelarikonen i Turf-menyn eller genom att logga in på hemsidan.


Kan man se sin poäng från gamla omgångar?
Du kan se dina gamla poäng från omgångar i de omgångsmail som skickas ut efter varje omgång samt leta upp dem på Turfs statistikhemsida "Warded". Omgångsmail skickas till den mailadress som är associerat till ditt Turf-konto vid slutet av varje omgång (slutet av månaden).


Vad räknas som fusk?
Att ta över en zon utan att telefonen är i zonen. Att vara flera personer på samma konto.


Vad gör jag om jag misstänker att någon fuskar?
Det bästa är att skicka ett mail till "abuse@turfgame.com".


Kan en spelare vinna utanför sitt hemland (ex. en dansk vinner i Sverige och vice versa)?
Ja. Kravet är dock att den största andelen zoner ska vara tagna i det landet man vill vinna i.


Vad är lagturf?
Lagturf är när flera turfare sammansluts till två eller fler lag och sedan tävlar mot varandra.


Vad betyder PPH, TP och TO?
PPH betyder "Points Per Hour", alltså de poäng som en zon genererar per timme.
TP betyder "Take Points", och innebär de poäng som tilldelas en spelare efter att denne tagit över en zon eller gjort en assist (se Poäng).
TO betyder Take Over, och innebär den tid det tar för en spelare att ta över en zon. Se Tagningstid.


Vad är Fairy?
Fairy är ett automatiserat system som hanterar poängen för zoner för att skapa ett mer balanserat poängsystem. Poängen på zoner ändras från Fairy en halvtimme innan ny spelomgång varje månad.


Hur lång är en spelomgång?
En spelomgång börjar kl 12.00 första söndagen i varje månad. Spelomgången är antingen fyra eller fem veckor lång och avslutas på en söndag kl 12.00, varpå en ny omgång börjar direkt.


Hur lång tid får man behålla zoner?
Tills någon annan genomför en zontagning av din zon efter att blocktiden löpt ut. Ifall detta inte sker så förlorar du zonen vid omgångens slut, då alla zoner blir neutrala.


Vad händer om mer än en person försöker ta en zon samtidigt?
Du kommer se röda indikatorer på zontagningsstapeln. Detta är spelare som just nu genomför en zontagning i samma zon som dig. Den som fyller stapeln först tar över zonen medan alla andra spelare som befinner sig i zonen genomför en assist.


Hur får man medaljen Expandator?
Du får medaljen Expandator genom att sätta upp 25 Turf-posters, fotografera dem och sedan skicka in bilderna till Crew genom [issues.turfgame.com issuesidan].


Hur många zontagningar har skett?
En sammanställning av historiskt antal zontagningar finns listade här.


Vad betyder ett grönt plustecken på kartan?
Ett grönt plustecken (Sign green.png) visar att det har kommit en ny zon på den platsen sedan du senast öppnade Turf. Det kan också betyda att zonen blivit modifierad sedan du senast öppnade spelet.


Är det tillåtet att ta zoner med bil eller räknas det som fusk?
Det är ditt val hur du väljer att färdas mellan zonerna. Alla lagliga färdsätt är tillåtna enligt spelets regler.


Kan jag följa en annan spelare med kameran?
Ja, det kan du genom att aktivera Följ spelare-läget. Tryck på spelarikonen för spelaren du vill följa och tryck på följ-knappen (spelare med ett sikte runt) för att följa spelaren.

Zoner[redigera]

Frågor som berör zoner och zonskapande.
Hur går det till när en zon skapas?
Alla zoner i Turf skapas manuellt av zonmakarna i Turf Crew, som periodvis ansvarar för olika områden och utläggningen av zonerna i dessa områden. Vid utläggningen och namngivningen av en zon tas zonförslag och andra geografiska aspekter in för att skapa zoner som bjuder på roliga spelupplevelser. Zonläggningen är alltså inte automatiserad utan görs helt för hand.


Hur många regioner är Sveriges zoner indelade i?
Sverige är indelat i 21 regioner, dvs samma antal och utbredning som Sveriges län.


Hur många zoner finns det?
Fler än vad vi kan räkna på fingrarna. År 2015 fanns det över 35000 zoner i spelet och många, många fler har tillkommit sedan dess.


Kan jag föreslå platser där jag vill se nya zoner?
Ja, du kan föreslå zoner direkt i spelet. Öppna menyn och tryck på glödlampan för att komma till verktyget.


När blir mitt zonförslag godkänt?
Zonförslag behandlas inte per förfrågan av de ansvariga som lägger ut zoner (Se: zonmakare), utan förslagen fungerar mer som riktlinjer och inspiration när zonmakarna ska lägga ut nya zoner i ett område. Vill du ge extra anslagskraft åt ditt zonförslag så rekommenderas det att du skapar ett inlägg på Turfs forum under "Swedish section" > "Zoner" > "(Region för förslaget)".


Vad kännetecknar ett bra zonförslag?
Ett tillfredsställande zonförslag ska direkt eller indirekt bidra till en trevlig spelupplevelse för spelaren. Zonförslaget kan vara vid en historisk plats, vid en fin utsikt, på ett berg, i en park eller torg eller varför inte mitt i ett kärr. Mindre lämpliga förslag är lagda på järnvägar, motorvägar, i avstängda områden, eller andra olämpliga platser. Det ska även vara ett avstånd på minst 200 meter till närmsta zon när du lägger förslaget, annars får du ett felmeddelande i verktyget om att zonen ligger för nära en annan zon.


Hur stor yta får en zon ha när jag lägger mitt zonförslag?
Generellt så är en zon 25x25 meter men den kan naturligtvis vara lite mindre och även lite större beroende på hur omgivningarna ser ut.


Vilka ansvarar för utläggningen av zonerna i Turf?
Zonmakarna ansvarar för utläggningen av zonerna i Turf, under Zongeneralen.


Vilka zontyper finns det?
Se avsnittet om zoner för mer utförlig information. Vattenzoner är exempelvis zoner som ligger minst 15 meter från land och som ej ligger i grunt vatten. Heliga zoner är zoner som ligger på en plats med utsikt över en helig plats eller byggnad, exempelvis en kyrkogård eller kyrka.


Kan man skicka in ansökan om att bli zonmakare?
Att vara zonmakare bygger på eget intresse, vilja och engagemang, så alla som är intresserade kan skicka in ansökan om att bli zonmakare (kontakta via turfgame.com genom "Contact"-fliken). Beroende på behovet kan du sättas in som zonmakare eller ställas i kö för framtiden. Du kan inte bli zonmakare över din egen hemregion, alltså den region där du är som mest aktiv.


Kan Zonmakare se de exakta måtten på enskilda zoner?
Zonmakarna har verktyg som tillåter dem att se måtten på enskilda zoner, men det är något som alla kan göra, exempelvis via Urbangeeks karttjänst Turf Map Tool.


Finns det en lista på alla zoner i en särskild region?
Ja, detta går att se via Turf Map Tool, under "Region" i övre menylisten. Välj land och därefter region för att se alla zoner i den regionen.

Event & Bonanza[redigera]

Frågor som berör Event.
Vad är ett Event?
Det är som en Bonanza, men inte lika stort. Ett event kan dessutom anordnas oftare än en Bonanza. Ett Event kan vara öppet (för alla, precis som Bonanzan) eller slutet (endast anmälda/inbjudna kan delta).


Kan man spela det vanliga spelet om man inte vill vara med i eventet?
Inom tävlingsområdet går det inte att spela det ordinarie spelet under tiden då ett öppet event pågår. Under ett slutet event pågår det ordinarie spelet som vanligt för de som inte deltar i eventet.


Hur är reglerna för poäng och tider på ett event?
Alla har samma tagningstider och blocktider oavsett rank och alla zoner ger lika mycket poäng. Varje zon ger 10 tagningspoäng och 60 poäng per timme. Tagningstiden är 30 sekunder och blocktiden är 3 minuter.


Får man Eventmedalj, guldmedalj eller andra souvenirer?
På öppna event får alla deltagare en eventmedalj. Ingen separat medalj till vinnaren delas ut. På stängda event delas inga medaljer ut.


Vad är en Bonanza?
Det är en officiell form av event som pågår i några timmar och anordnas 1-2 gånger per år. En Bonanza är som ett VM i Turf kan man säga.


Hur kvalificerar man sig till en Bonanza?
Alla får vara med! Ofta vill arrangörerna att man föranmäler sig så de vet på ett ungefär hur många spelare som kommer, men det är inte något krav att föranmäla sig.


Kan man spela det vanliga spelet om man inte vill vara med i Bonanzan?
Inom tävlingsområdet går det inte att spela det ordinarie spelet under tiden då Bonanzan pågår.


Hur är reglerna för poäng och tider på en Bonanza?
Alla har samma tagningstider och blocktider oavsett rank och alla zoner ger lika mycket poäng. Varje zon ger 10 tagningspoäng och 60 poäng per timme. Tagningstiden är 30 sekunder och blocktiden är 3 minuter.


Får man Bonanza-medalj, guldmedalj eller andra souvenirer?
Alla deltagare får en Bonanza-medalj. Dessutom får vinnaren en Bonanza-guldmedalj, tvåan en silvermedalj och trean en bronsmedalj. Dessutom brukar ett prisbord finnas och spelare som vinner pris brukar vara betydligt fler än de tre i toppen och dessutom kan specialpriser delas ut, allt bestäms dock av arrangörerna.

Konto[redigera]

Frågor som berör användarkonton.
Är turfkontot personligt?
Ja! Det är lika personligt som ditt google-konto.


Går det att byta e-mail men behålla samma konto?
Ja, det gör det. Gå in på denna sidan och följ instruktionerna. Du måste vara inloggad på http://turfgame.com först.


Kan jag använda flera konton samtidigt?
Det finns ingen regel som förbjuder en spelare från att spela med flera konton/enheter samtidigt, så länge som dessa konton är personliga och inte delas med andra spelare.


Kan man använda dubbla enheter?
Ja, det kan man. Kravet är att du använder samma google-konto på båda mobilerna.


Hur byter jag och t.ex. sambon mellan turfkonton?
Detta går inte i nuläget utan att återställa enheten. Det rekommenderas att ha endast ett konto per enhet.


Varför kan jag inte få mitt gamla användarnamn tillbaka?
Om du använder samma primära google-konto (gmail) när du installerar telefonen som du haft tidigare så ska Turf-appen själv hitta ditt gamla konto och användarnamn. Gör den inte det så verkar det som att du angett ett annat google-konto.
Du kan testa vilket som är rätt google-konto vid datorn genom att logga in på http://warded.se/turf/ och då ska den säga "Logged in as ..." och ditt gamla användarnamn i menyn. Det "enklaste" vore om sedan att du gör en ny full återställning av telefonen och anger rätt google-konto vid installationen, dvs samma som visar rätt användarnamn på warded. Vänta med att lägga till flera google-konton innan du har kört Turf-appen!

Tredjepart[redigera]

Frågor som berör tredjepartslösningar, såsom Warded, Frut, eller Lundkvist m. fl.
Vad är warded?
Kolla här


Vad är Turfportalen?
Kolla här


Vad är turf.lundkvist.com?
Kolla här