Idrottsanläggningar

Idrottsanläggningar är anordnade platser för utövande av någon slags sport eller idrott, till exempel idrottsplatser, idrottshallar, fotbollsplaner, tennisbanor eller skidbackar.