Insomnia

Insomnia

Insomnia är en medalj som tilldelas den otroliga turfare som tagit/assisterat minst 1 turfzon varje timme under en 24-timmarsperiod.

Denna medalj kan enbart tas en gång och ersätter medaljen Restless

Kriterier

  • minst 24 takeovers/assist
  • minst 1 zon/h

Tidsbegränsning

  • 24 timmar från första tagningen.

Zontagningar som tillgodoräknas

Medaljen på Warded