Kommun:Dals-Ed

Dals-Ed
Dals-Ed, Västra Götaland.png
Dals-Ed vapen.png
LandSverige
RegionVästra Götaland
Antal zoner39
Maximal PPH49

Dals-Ed är en kommun i regionen Västra Götaland i Sverige. Kommunen har cirka 4 800 invånare och ligger i landskapet Dalsland.

Dals-Eds kommun är till invånarantalet Västra Götalands läns minsta kommun.

Läge[redigera]

Kommunen är belägen i de nordvästra delarna av landskapet Dalsland och gränsar i norr till Årjängs kommun i Värmlands län, i öster till Bengtsfors kommun och i söder till Färgelanda kommun, båda i före detta Älvsborgs län. I sydväst gränsar kommunen till Munkedals kommun och i väster till Tanums kommun, båda i före detta Göteborgs och Bohus län. I väster gränsar kommunen också till Haldens kommun och Aremarks kommun i Østfold fylke i Norge.

Tätorter i Dals-Eds kommunen[redigera]

Tätorten Ed är kommunens enda tätort och utgör centralort.

Kommunvapnet[redigera]

Blasonering: En medelst vågskura bildad stam, som delas i grönt och blått, och däröver ett silverne parti att liknas vid en höjd, från vars topp uppstiger en eldslåga. Vapnet komponerades av Carl Zakariasson och antogs av kommunen 1957. Ej fastställt av Kungl. Maj:t. Det registrerades hos PRV 2009 trots att det hade avstyrkts av Riksarkivets heraldiska nämnd eftersom det inte följer heraldikens regler.

Tresticklans nationalpark[redigera]

Tresticklans nationalpark är en nationalpark i Västra Götalands län. Området utgörs av en stor, av människan relativt opåverkad naturskog, som präglas av glesa och karga tallträd, ett sprickdalslandskap och barrskogsfåglar som tjäder, orre och järpe. Tresticklanområdet är ett för Götaland ovanligt stort skogsområde utan bebyggelse och vägar. Från luften påminner området om en tvättbräda. Naturen präglas av smala och höga bergryggar som sträcker sig i nordsydlig riktning. Mellan dem ligger myrmarker och långsmala sjöar. Den glesa och karga tallskogen med lav- och mossklädda berghällar, tillsammans med det stora antalet sjöar bildar en rofylld miljö där man kan vandra i flera dagar.

Zoner[redigera]

I dagsläget finns det 39 turfzoner i Dals-Eds kommun, varav två räknas som vattenzoner, en räknas som järnvägsstation, en räknas som nationalpark, en räknas som monument, fem räknas som heliga zoner och en räknas som slott. Den mest tagna zonen är GröneBacke som är belägen på Gröne Backe camping söder om Lilla Le söder om Ed. Årtal inom parentes anger tillkomstår.

Uppdaterad 2020-05-17

Externa länkar[redigera]