Kommun:Ludvika

Ludvika är en kommun och tätort belägen i regionen Dalarna i Sverige. Själva Ludvika ligger i en dalgång och en del zoner ser ut att ligga nära varandra, men det är en stor höjdskillnad, speciellt mellan södra och norra delarna av staden. Zonen Golanhöjden gör själv för namnet. Zonen Nisseboa intill har en brant stigning från norr där cykelbanan går.

Samma sak när det gäller Knuthill och Violsträngen där det också är brant uppför