Kommun:Orust

Orust
Orust, Västra Götaland.png
Orust vapen.png
LandSverige
RegionVästra Götaland
Antal zoner53
Maximal PPH84

Orust är en kommun i regionen Västra Götaland i Sverige. Kommunen har cirka 15 300 invånare och ligger till sin helhet i landskapet Bohuslän.

Kommunen omfattar ön Orust, där de flesta invånarna bor, samt många omkringliggande mindre öar, holmar och skär, varav några är bebodda, till exempel Flatön, Lyrön, Härmanö, Gullholmen, Käringön och Malö.

Läge[redigera]

Kommunen är belägen i Skagerrak och i de mellersta delarna av landskapet Bohuslän med Lysekils kommun i norr och Uddevalla kommun i norr och öster. Sydost om kommunen finns Stenungsunds kommun och i söder Tjörns kommun, alla i före detta Göteborgs och Bohus län. Kommunen skiljs från fastlandet av Björnsundsfjorden och Kalvöfjord i norr och av Havstensfjorden i öster. I söder skiljs kommunen från ön Tjörn av Stigfjorden.

Tätorter i Orusts kommun[redigera]

Tätorten Henån utgör kommunens centralort. Övriga tätorter i kommunen är Svanesund, Ellös, Hälleviksstrand, Mollösund, Höggeröd, Vindön och Töllås och Varekil.

Kommunvapnet[redigera]

Blasonering: I blått fält en av vågskura bildad stam av silver och därovan tre stolpvis ställda och bjälkvis ordnade långor av silver och med krok av guld i munnen inom en sluten ekbladskrans av guld. Vapnet, som utformades av Svenska Kommunalheraldiska Institutet 1983 och registrerades 1984, går tillbaka till motivet i ett äldre häradssigill.

Historia[redigera]

Orust är rikt på fornlämningar från exempelvis Neolitikum. Det finns ett antal fornborgar, gånggrifter, stendösar, samt boplatser, där man funnit delfinben i de utgrävda avfallshögarna. Ett område med en del sådana här fynd är Brattås fornlämningsområde. Skogen har utnyttjats hårt, och i perioder närmast plundrats. Avverkning till hus och båtvirke har gjort ön närmast skoglös, och med djurbete därtill har återväxten hämmats, och jorderosionen ökat. Det är först under 1900-talet som ön har börjat bli grön igen, mycket tack vare att de gamla näringarna gick tillbaka. Men av samma anledning, och av brist på nya arbetstillfällen, minskade befolkningen betydligt, särskilt i de västliga bygderna. Det var först under 1960-talet som utvecklingen vände, och en folkökning tog fart som pågick under ett par decennier. Numera ligger befolkningssiffrorna ganska stabilt. Det som hände var att fler och fler fick möjlighet att arbetspendla allt längre sträckor. År 1960 öppnades Tjörnbroförbindelsen söderöver mot det expansiva industrisamhället Stenungsund och 1966 invigdes Nötesundsbron som gav fast vägförbindelse norrut mot Uddevalla.

Zoner[redigera]

I dagsläget finns det 53 turfzoner i Orusts kommun, varav en räknas som vattenzon, en räknas som monument, sex räknas som heliga zoner och tre räknas som broar. Den mest tagna zonen är Henån som är belägen på gångbron över ån Henån, vid utloppet i havet, mitt i centralorten Henån. Årtal inom parentes anger tillkomstår.

Uppdaterad: 2020-09-05

Externa länkar[redigera]