Kommun:Piteå

Piteå är en kommun i regionen Norrbotten i Sverige.

Kuststaden[redigera]

Kommunens område motsvarar Piteå socken där Piteå landskommun bildades vid kommunreformen 1862. I området fanns även Piteå stad som 1863 bildade en stadskommun. Ur landskommunen utbröts 1916 Norrfjärdens landskommun och 1918 Hortlax landskommun.

Kommunreformen 1952 påverkade inte indelningarna i området, då varken Västerbottens eller Norrbottens län berördes av reformen.

1967 uppgick i Piteå stad: Piteå, Norrfjärdens och Hortlax landskommuner. Piteå kommun bildades vid kommunreformen 1971 genom en ombildning av Piteå stad.[1]

Sevärdheter[redigera]

Historiska sevärdheter. Där tre av de Zoner som finns i kommunen ligger

Rådhustorget och Rådhuset[redigera]

Beskrivning

Det nuvarande rådhuset byggdes 1829. Rådhusets arkitektur är regionalt präglad och inspirerad från den finsk-ryska trä empire som fanns på andra sidan Bottenviken. Idag finns Piteå Museum här, man kan se deras basutställning som visar hur Piteå såg ut i slutet av 1800-talet i miniatyr mm. Rådhuset ligger på Rådhustorget, ett av Sveriges två enda bevarade 1600-talstorg med slutna hörn.

Här ligger Zonen: Pitesquare

Skags Fyr "Jävrefyren"[redigera]

Beskrivning

Skags fyr är en av Sveriges äldsta fyrar. Den var i bruk utanför Örnsköldsvik 1871-1957. Fyren flyttades och monterades upp vid Jävre på 70- talet. Den är skänkt av sjöfartsverket till minne av fyrbyggartraditionen i bygden.

Byggnadsmaterial: Järn Tornets färg och Form: Vit Heidenstamfyr

Ifall fyren ej är öppen finns nyckel att hämta hos ICA E-Fyren (helårsöppet).

Intill fyren finns småbåthamn, rastplats och vackert område att ströva på.

Här ligger Zonen: Jävrefyren

Öjeby Kyrka & Kyrkstad[redigera]

Beskrivning

De äldsta delarna i den medeltida huggstenskyrkan i Öjebyn byggdes på 1400-talet. Kyrkstaden består av övernattningsstugor som användes av långväga församlingsbor när de besökte kyrkan och marknaden. På 1600-talet byggdes köpstaden Piteå upp runt kyrkstaden, men på grund av landhöjningen flyttades staden till Häggholmen, där den ligger kvar än idag. Numera kan man besöka kyrka och kyrkstaden runt och kyrkstadsmuseet samt visningsstuga under sommarhalvåret.

Öjeby kyrka, kyrkstad, museum med café Kyrka, kyrkstad och kyrkstadsmuseum i Öjebyn – Piteå gamla stad! Här kan du uppleva mycket av Piteås historia i en unik och välbevarad miljö.

Kyrkan öppen hela året. Guider under sommarhalvåret.

I månadsskiftet juni/juli hålls varje år kyrkmarknad enligt gammal tradition.

Här ligger Zonen: OjeChurch

Externa länkar[redigera]