Kommun:Strömstad

Strömstad
Strömstad, Västra Götaland.png
Strömstad vapen.png
Strömstads kommunvapen
LandSverige Sverige flagga.png
RegionVästra Götaland
Antal zoner85
Maximal PPH92
Senast uppdaterad2023-05-02


Strömstad är en kommun i regionen Västra Götaland i Sverige. Kommunen har cirka 13 300 invånare och ligger i landskapet Bohuslän.

Läge[redigera]

Kommunen är belägen i de norra delarna av landskapet Bohuslän med Skagerrak i väster. Angränsande kommuner är Tanum i söder, också i före detta Göteborgs och Bohus län, Hvaler genom en maritim gräns i nordväst, Halden i norr och öster, båda i Østfold fylke i regionen Østlandet i Norge.

Tätorter[redigera]

Tätorten Strömstad är störst med cirka 7 500 invånare och utgör kommunens centralort.

Övriga tätorter i kommunen är Kebal, Skee och Stare.

Kommunvapnet[redigera]

Blasonering: I blått fält ett flöjtskepp av guld flytande på en av en vågskura bildad och med ett uppskjutande, svart treberg belagd stam av silver. Vapnet fastställdes 1940 för Strömstads stad och övertogs av kommunen vid dess bildande 1971.

Sevärdheter[redigera]

Alaska[redigera]

Alaska är en park och stenträdgård i Norra Långöns naturreservat i Strömstads kommun. Detta nutida turistmål, till stor del uppbyggt i sten, skapades av Hilma Svedal, före detta guldgrävare i Alaska. Anläggningen började anläggas i slutet av 1920-talet och kompletterades senare med restaurangen Golden Inn. Efter en lång tids förfall restaurerades anläggningen på 1990-talet.

Blomsholm[redigera]

Blomsholm i Skee socken i Bohuslän är ett område norr om Strömstad där det finns många fornminnen från stenåldern och fram till medeltiden. Bland annat finns en av Sveriges största domarringar respektive skeppssättningar i området. Domarringen består till skillnad från flertalet andra domarringar av ett jämnt antal (10) stenblock omkring mittstenen. Diametern är 38 meter. Skeppssättningen är 41 meter lång, 9 meter bred och består av 49 stenar. Dessa har olika höjd, stenarna midskepps är en meter medan stenarna i fören och aktern är 4 meter höga. Även 7 gravfält från järnåldern samt storhögen Grönehög finns här.

Blomsholms säteri[redigera]

Blomsholms säteri som grundades 1625 av den nordtyske adelsmannen Anders Blume såldes första gången 1628 och redan 1644 blev general Sven Ranck säteriets femte ägare. En minnessten från 1660-talet över Sven Ranck och hans hustru Anna Bergengren finns mitt i skeppssättningen även om de inte är begravda där.

Kosterhavets nationalpark[redigera]

Kosterhavets nationalpark är Sveriges första marina nationalpark. Den är belägen utanför Bohusläns kust i Sverige och täcker en area av 38 878 hektar runt Kosteröarnas skärgård inom Strömstads och Tanums kommuner i Västra Götalands län. Kosteröarna skiljs från fastlandet av Kosterfjorden, en 247 meter djup ränna som står i förbindelse med Norska rännan. I nationalparken möts bräckt vatten från Östersjön och saltvatten från Atlanten i strömmar på olika djup. Den höga salthalten i kombination med det milda klimatet ger parken ett högt naturvärde med många sällsynta arter och biotoper. I parken finns ett av Sveriges två korallrev, präglat av en stor biologisk mångfald.

Stora Drammen[redigera]

Stora Drammen är ett skär i Strömstads kommun i nordvästra Bohuslän. Skäret är den västligaste punkten i Sverige och en av Sveriges ytterpunkter.

Ledsund[redigera]

Ledsund är en udde i Strömstads kommun i nordvästra Bohuslän. Udden är den västligaste punkten på Sveriges fastland och en av Sveriges ytterpunkter.

Zoner[redigera]

Det finns 85 turfzoner i Strömstads kommun, varav två räknas som järnvägsstationszoner, en nationalparkszon, tre monumentzoner, fyra heliga zoner, tre brozoner och två ruinzoner.

Den mest tagna zonen är StreamHarbour som är belägen i Norra hamnen på Södra hamngatan i centrala Strömstad.

Årtal inom parentes anger tillkomstår.

Zontyp04.png Järnvägsstationszoner[redigera]

Zontyp05.png Nationalparkszoner[redigera]

Zontyp06.png Monumentzoner[redigera]

Zontyp07.png Heliga zoner[redigera]

Zontyp09.png Brozoner[redigera]

Zontyp11.png Ruinzoner[redigera]

Andra zoner[redigera]

Uppdaterad: 2023-05-02

Externa länkar[redigera]