Kommun:Tanum

Tanum
Tanum, Västra Götaland.png
Tanum vapen.png
Tanums kommunvapen
LandSverige Sverige flagga.png
RegionVästra Götaland
Antal zoner94
Maximal PPH95
Senast uppdaterad2023-05-02


Tanum är en kommun i regionen Västra Götaland i Sverige. Kommunen har cirka 13 000 invånare och ligger i landskapet Bohuslän.

Slogan: Kommun utan gränser

Läge[redigera]

Kommunen är belägen i de norra delarna av landskapet Bohuslän med Skagerrak i väster. Angränsande kommuner är Strömstad i före detta Göteborgs och Bohus län och Halden i regionen Østlandet i Østfold fylke i Norge i norr, Dals-Ed i före detta Älvsborgs län och Munkedal i före detta Göteborgs och Bohus län i öster och Sotenäs i söder, också i före detta Göteborgs och Bohus län.

Tätorter[redigera]

Tätorten Tanumshede är störst med cirka 2 000 invånare och utgör kommunens centralort.

Övriga tätorter i kommunen är Fjällbacka, Grebbestad, Hamburgsund och Rabbalshede.

Kommunvapnet[redigera]

Blasonering: Av guld och rött delad sköld, i övre fältet hällristning en plöjande man med två oxar, allt av rött, i nedre fältet hällristning ett skepp av guld. Vapnets olika delar symboliserar enligt kommunen:

  • Den plöjande mannen med oxarna: Kommunens inland samt jord- och skogsbruket.
  • Skeppet: Kommunens kustland, sjöfarten och fiskerinäringen.
  • Hällristningarna: Dels hällristningarna som sådana men även som symboler för forntiden samt det rika kulturarv bygden innehar.
  • Färgerna guld och rött: Den norska bindningen, som tidigare fanns i laga form men, som numera sker på frivillig basis.


– Tanums kommun

Geografi[redigera]

Tanums kommun är till ytan Bohusläns största och geografiskt mycket varierande. I väster finns skärgården, som kännetecknas av kala öar och skär. En bit in på fastlandet ligger slätterna med sina insprängda granitkullar - detta är jordbruksbygden. Slätterna övergår mot öster i en landskapstyp där skog, sjöar och berg dominerar. I öster återfinns kommunens största sjösystem, Bullaresjöarna. Öster om sjöarna finns det höglänta skogsområdet Kynnefjäll. Kring Bullaresjöarna finns kommunens högsta punkter. Den högsta punkten är Farlighögen drygt 2 kilometer västnordväst om Vassbotten. Farlighögen når 207,2 meter över havet. Flera områden på Kynnefjälls del i Tanum når mer än 190 meter över havet. Kynnefjälls högsta punkt Vaktarekullen, 207 meter över havet, ligger dock cirka 500 meter in i Munkedals kommun.

Sevärdheter[redigera]

Fornlämningar[redigera]

Tanum har ett av Sveriges märkligaste fornlämningsområden, med bland annat hällristningar från bronsåldern omkring Tanumshede (som blev världsarv 1994) och ett gravfält från romersk järnålder. Hällristningarna finns på många olika hällar. Totalt cirka 6 000 figurer och 10 000 skålgropar har påträffats men nya fynd görs ständigt. Vanligast är skeppsfigurer (cirka 2 700), människo- och djurfigurer samt symboler som hjulkors och fotsulor.

Greby gravfält[redigera]

Greby gravfält ligger strax norr om Grebbestad i Tanums kommun och är Bohusläns största gravfält. På gravfältet finns omkring 200 gravar från järnåldern, cirka 400-500 e.Kr. De är utformade som runda och ovala gravhögar och stensättningar. Där finns även ett 40-tal resta stenar, så kallade bautastenar.

Hällristningsområdet Tanum[redigera]

Hällristningsområdet Tanum finns med på Unescos världsarvslista. Världsarvskommittén utsåg 1994 området till att bli ett av Sveriges världsarv. Världsarvet omfattar ett 45 km² stort område runt Tanumsslätten. Totalt finns här över 500 hällristningsplatser med sammanlagt 10 000-tals bilder.

Vitlycke museum[redigera]

Vitlycke museum är ett museum och en del av Västarvet. Det ligger i Tanums världsarvsområde och är ett informationscentrum för hela världsarvsområdet. Där finns utställningar, bildspel, informations- och barnlekrum, butik och café / restaurang. Museet invigdes 1998 och ritades av Carl Nyréns arkitektkontor. Entré är gratis. Intill museibyggnaden ligger en rekonstruerad bronsåldersgård bestående av två långhus och ett antal odlingar och hägn. Där finns även en verkstad där hantverksmetoder från bronsåldern visas.

Övriga sevärdheter[redigera]

Fjällbacka skärgård med Väderöarna[redigera]

Fjällbacka skärgård, med Väderöarna, är ett skärgårdsområde i norra Bohuslän, väster om Fjällbacka i Tanums kommun. Kännetecknande för området är mångfalden av höga, rödskiftande klippor som sticker upp ur havet. Detta ger skärgården en mycket speciell och spektakulär karaktär, och den kallas ofta "världens vackraste skärgård".

Zoner[redigera]

Det finns 94 turfzoner i Tanums kommun, varav en räknas som världsarvszon, en vattenzon, två järnvägsstationszoner, en monumentzon, åtta heliga zoner, en brozon och sex ruinzoner.

Den mest tagna zonen är Grebbezon som är belägen på kajen längst in i hamnen i Grebbestad.

Årtal inom parentes anger tillkomstår.

Zontyp01.png Världsarvszoner[redigera]

Zontyp03.png Vattenzoner[redigera]

Zontyp04.png Järnvägsstationszoner[redigera]

Zontyp06.png Monumentzoner[redigera]

Zontyp07.png Heliga zoner[redigera]

Zontyp09.png Brozoner[redigera]

Zontyp11.png Ruinzoner[redigera]

Andra zoner[redigera]

Uppdaterad: 2023-05-02

Externa länkar[redigera]