Kungälv

Kungälv
Kungälv-01.jpg
Kungälv sett från Bohus fästning
LandSverige
RegionVästra Götaland
KommunKungälv


Kungälv är centralort i kommunen Kungälv i regionen Västra Götaland i Sverige. Orten har ca 19 400 invånare och ligger i landskapet Bohuslän.

Läge[redigera]

Kungälv är en tätort i södra Bohuslän, belägen ca 20 km norr om centrala Göteborg där Göta älv förgrenas i Nordre älv. Staden passeras av motorvägen på E6, och har en station på Bohusbanan i Ytterby, 4 km väster om centrum.

Förhistoria Kungahälla[redigera]

Staden låg ursprungligen 3 km längre västerut vid Nordre älv, och hette då Kongahälla. Det äldsta kända belägget på namnet Kungahälla är då den engelske munken och historieskrivaren Ordericus Vitalis i mitten av 1130-talet i en förteckning tar upp namnet Coneghella i en förteckning över norska städer. I den ungefär samtida Roskildekrönikan förekommer namnformen Cunnunchelde. Namnet förekommer även i isländska litteraturen såsom Njáls saga från slutet av 1200-talet och Heimskringla, författat omkring 1230, där de tidigaste händelserna utspelar sig redan på 960-talet. Säkra arkeologiska fynd finns först dock från det sena 1000-talet, varför de isländska sagornas berättelser om Kongahällas storhet under vikingatiden numera anses som litterära konstruktioner. Som kungsgård är Kungahälla sannolikt äldre än 1100-talet. Den modernare namnformen Kongälv, senare alltså Kungälv, förekommer först omkring år 1500. Enligt Snorre Sturlasson ska Kongahälla ha varit platsen för trekungamötet 1101, då de nordiska kungarna slöt ett fredsavtal. Därefter ska kung Sigurd Jorsalafarare ha gjort den till en av Norges främsta städer. Till minne av mötet restes Arvid Källströms staty Tre kungar på Nytorget 1959.

Samhället[redigera]

Kungälvs bebyggelse var förr koncentrerad till Västra gatan och Östra gatan, som till stor del har kvar sin gamla småstadsbebyggelse. Under 1900-talets expansion har centrum förskjutits västerut till Västra tullen, vars namn ännu lever kvar. Staden har vuxit ytterligare västerut, så att tätorten numera även inbegriper stationssamhället Ytterby, beläget vid Bohusbanan.

Sevärdheter[redigera]

Bohus fästning[redigera]

Bohus fästning är numera en ruin av en fästning, som började byggas 1308 för att stärka försvaret av Norges dåtida sydgräns. Ruinen är belägen på en 40 meter hög klippa på Bagaholmen i Nordre älv, vid Göta älvs norra utloppsarm i den sydöstra delen av Kungälv, cirka två mil norr om Göteborg. Fästningen har gett namn åt landskapet Bohuslän. Den har under sin 700-åriga historia kontrollerats av Norge, Danmark-Norge och Sverige. Bohus fästning har varit belägrad minst fjorton gånger, men aldrig blivit erövrad i strid. Fästningen är statligt byggnadsminne sedan den 25 januari 1935.

Fontins naturreservat[redigera]

Fontins naturreservat ligger i Kungälvs kommun i Bohuslän, i direkt anslutning till tätorten Kungälv (inom den historiska Kungälvs stads område). Det bildades 1993 och har en areal på omkring 192 hektar. Området är i stora delar skogtäckt, med flera olika skogstyper representerade, såsom barrskog, blandskog, alkärr och bokskog. Reservatet innehåller även betesmark och sjön Svarte mosse. Genom området passerar vandringsleden Bohusleden.

Zoner[redigera]

För information om zoner i Kungälv, klicka här.

Externa länkar[redigera]