Landskap

Landskap är geografiska områden som vanligen bygger på en äldre politisk indelning och är grundad på kulturella och geografiska särdrag som många människor starkt identifierar sig med än i dag. Därför lever landskapen kvar i bland annat ortnamn, dialekter, folkdräkter samt gamla traditioner av olika slag, och varje landskap har sina egna landskapssymboler. I många länder lever en gammal indelning kvar även om det finns betydande skillnader mellan historiska landskap och nuvarande formell indelning.Wikipedia

I Turf har landskapen ingen funktion till skillnad från exempelvis de svenska länen som utgör regioner. Landskapen, i de länder där sådana förekommer, ingår i allmänhet som en del av en eller flera regioner.