Orderly III

Orderly III.

Orderly III är en medalj som tilldelas den turfare som först tagit/assisterat en brozon, därefter en helig zon och avslutat med en monumentzon på 20 minuter.

Denna medalj kan enbart tas en gång.

Kriterier

  • 3 takeovers/assist i ordningen:
  1. 1 Brozon
  2. 1 Helig zon
  3. 1 Monumentzon
  • Inga andra zoner får tas emellan.

Tidsbegränsning

  • 20 minuter från senaste tagningen av en Brozon.

Zontagningar som tillgodoräknas

Medaljen på Warded