Ordlista

A[redigera]

 • Armhåleturfa - Att blockera GPS-signalen, exempelvis genom att stoppa sin mobil i armhålan, för att hindra spelarsymbolen i appen från att flytta på sig. Syftet är vanligtvis att få spelarsymbolen att stanna kvar i en zon för att därigenom kunna ta zonen trots att man redan lämnat den, oftast vid färd med allmänna kommunikationsmedel. 'Observera' att denna metod befinner sig i gråzonen, eftersom turfenheten inte befinner sig fysiskt i zonen hela tagningstiden! Det är dock en ädel konst att lyckas blockera GPS-signalen vid exakt rätt tillfälle, eftersom spelarsymbolen fortsätter röra sig en liten stund även efter att blockeringen utförts.
 • Assist - När en spelare befinner sig i en zon under det ögonblick som zonen tagits över av en annan spelare, och därmed tilldelas de övertagningspoäng (TP) som zonen är värd. En assisterande spelare tilldelas enbart övertagningspoängen (TP) för zonen, och inte poängen per timme (PPH).

B[redigera]

 • Barnvagnsturfa - Att gå med barnvagn och turfa.
 • Bilturfa - Att åka bil mellan zonerna. Detta är ineffektivt i täta stadsområden men kan spara mycket tid när zoner ligger långt mellan varandra. Vissa turfare anser att bilturfing är något av fusk.
 • Bilzon - Zon som ligger så till att den är väldigt lätt att ta från bilen utan att kliva ut.
 • Blocka - Att ta en zon precis innan en annan spelare avser att ta samma zon. Se även fulblocka.
 • Blocktid - Tiden mellan att en zon är tagen av en spelare, till att nästa spelare kan ta den. Blocktiden är bland annat avhängig spelarens rank. Den är max 25 minuter och som minst 5 minuter.
 • Bonanza - Ett större event inom Turf som spelas i en utvald stad under några timmar. Det fungerar som en fristående omgång där deltagarna tar zoner unika för evenemanget och ligger mycket tätare än i en vanlig omgång av Turf. Ofta finns ett heat för gåturfare och ett heat för cykelturfare. Bonanzan arrangeras årligen av olika Turfföreningar och kan likställas med VM i Turf.

C[redigera]

D[redigera]

 • Dröm-vessla - Att prestera en Eager Weasel på en tid under 10 minuter. Termen blev mindre aktuell 21 maj 2016medaljen Illern (Eager Ferret) infördes. Eftersom illern inte kunde tas retroaktivt lever begreppet drömvessla fortfarande i viss mån.

E[redigera]

 • Event - Ett event är en tävlingsform i Turf som utspelas på ett särskilt eventområde under begränsad tid. Alla event har en egen topplista och egna zoner som ersätter alla vanliga zoner inom eventområdet. Se även Bonanza.

F[redigera]

 • Fetblockad - Omgiven av många blockar i flera olika riktningar.
 • Fulblocka - Att spökturfa och slå på GPS i en zon och ta den alldeles före en annan icke spökturfande motspelare som likaledes ämnade ta zonen.
 • Förskingringszon - Zon vars belägenhet enbart på grund av distans från befolkningscentra och turfares aktionsradie, och inte svårforcerade hinder i terrängen, har en tagningsfrekvens, och/eller diversifiering bland turfare som besöker zonen, som underskrider fairy-systemets gränsvärden för att bibehålla en pph på lägst 4.

G[redigera]

 • Gåturfa - Att mellan zonerna. Observera att begreppet gåturfning även inkluderar att joggingturfa och löpturfa - alltså att turfa till fots, oberoende av hastighet.
 • Gästturfa - Se turistturfa.

H[redigera]

I[redigera]

J[redigera]

L[redigera]

 • Lazyturfer - Mindre nogräknade spelare som anstränger sig så lite som möjligt när de turfar, till exempel att de bilturfar utan att följa trafikregler.
 • Lunchturfa - Att turfa på lunchen.
 • Låst zon - En zon med begränsad tillgänglighet, kan vara öppettider och/eller säsong. Ofta är låsta zoner också betalzoner.

M[redigera]

 • Mullezon - Zon i oländig terräng som inte utan extra ansträngning kan tas, beroende på topografiskt eller terrängmässigt svåröverkomliga hinder.

N[redigera]

 • Nattslem (även nattslemning) - Sent kvällsturfande i avsikt att vara den som sist tar ett stort antal zoner med hög PPH för att därmed tillskansa sig många poäng under natten. (Regionalt, Stockholm)
 • Natturfa - Att turfa om natten.
 • Navelpillare - Person som inte tar nya zoner men får många PPH från redan tagna zoner.

O[redigera]

 • Omgång - Syftar på den fyra eller fem veckor långa period som utgör en av spelets stora grundprinciper; Turf spelas månadsvis. En omgång börjar respektive slutar alltid första söndagen varje månad.
 • Onda ögat (även enbart ögat) - Att följa en annan turfare i appen genom att slå på det så kallade 'Spectator mode'. Termen kommer av att det syns i den andra turfarens app som ett öga ovanför turfarsymbolen i appen.

P[redigera]

 • Parturfa - Att turfa tillsammans med någon.
 • Pendelturfa - Att turfa på väg till och från arbetet.
 • PPH - poäng per timme (Points Per Hour).
 • Pro mode - Inställning som inte laddar kartan i bakgrunden på applikationen. Används för att spara batteri och datatrafik när man redan vet var zonerna ligger. Pro mode för Android försvann med den publika Version 1.0.0 och ersattes av kartcache. Pro mode har aldrig funnits för iOS.

R[redigera]

 • Race - När spelare tävlar mot varandra om att ta en eller flera zoner.

S[redigera]

 • Session - Minst fem zoner, tagna med högst en timmes mellanrum mellan varje, som finns registrerad på statistiksidan Warded. Innehåller bland annat starttid, distans, snitthastighet och antal zoner. Distansen, och även snitthastigheten, räknas efter fågelvägen mellan tagna zoner.
 • Slöturfa - Att passa på att ta zoner för att man har vägarna förbi.
 • Spenatzon - En zon som ligger avsides i obebyggt eller glest bebyggt område men ändå inte mitt ute i skogen, viss närhet till tätort finnes. Spenatzoner lämnas ofta av turfare som i övrigt rensar resten av kringliggande zoner just på grund av otillgängligheten.
 • Spontanturfa - Att ta en eller flera zoner när man har vägarna förbi.
 • Spoofa - Att olagligt manipulera din GPS för att ta zoner utan att fysiskt besöka zonen.
 • Spökturfa - Att stänga av GPS:en i Turf-appen medan man förflyttar sig mellan zoner.
 • Supporter - Man blir supporter en månad, tre månader eller ett år genom att betala en avgift. Som supporter ger man turf ett viktigt stöd, men får inga spelfördelar. Däremot kan man lättare se viss statistik och få reda på saker före icke-betalande.

T[redigera]

 • TP - poäng per tagning (Take Points).
 • Transitzon - En zon som binder ihop eller gör avståndet mellan zoner eller kluster av zoner kortare.
 • Turf insider - Är nyhetsbrevet längst ner i månadsmejlet som kommer ut efter varje omgångstart.
 • Turfa - Att spela Turf.
 • Turfblogga - Att blogga om turfande.
 • Turfbloggare - Person som bloggar om turfande.
 • Turfdjur - Ett djur man stöter på sin Turf-runda. Ofta används i "Kvällens Turfdjur" i chatten, forumet eller på Facebook.
 • Turffika - Turfare som träffas mer eller mindre organiserat för att ta en fika.
 • Turffordon - Det fordon en person använder vid turfande.
 • Turftoling - Benämning med betydelsen Turftoking. En positiv benämning om Turfare som gör något smågalet, överengagerat eller liknande. Ursprunget är en felskrivning av Turftoking som blev Turftoling. Utifrån detta döptes också en zon Turftoling (https://turfgame.com/map/Turftoling) som placerades så att det bara är "tokiga" turfare som tar den.
 • Turfträff - En sammankomst med personer som turfar.
 • Turfturist - Person som turistturfar.
 • Turfzon - Den geografiska plats man måste bege sig till för att få poäng i spelet.
 • Turfänka/Turfänkling - Person som blir ensam hemma när dennas/dennes respektive är ute och turfar.
 • Turföl - Några turfare träffas och tar en öl.
 • TvT (Turfer versus Turfer) - Statistik, utvisande vilka turfare man som inloggad användare har tagit zoner av, respektive förlorat zoner till. Finns registrerad på statistiksidan warded. Innehåller bland annat information om när man först tog någon zon av en viss turfare, när man först förlorade någon zon till en viss turfare, och plus/minus-statistik.

U[redigera]

 • Unika (verb) - Att ta nya unika zoner. Vanligt vid turistturfning. Exempel: Jag är ute och unikar.
 • Unika - Zoner man inte tagit tidigare. Exempel: Jag tog några unika.
 • Uniking - En unik turfare. En som man inte tagit någon zon av tidigare. Används av dem som "jagar" att ta zoner av så många turfare som möjligt. Det går att se detta via Warded.

V[redigera]

W[redigera]

 • Warded - Statistiksida med statistik både om spelet som helhet och för enskilda användare. För att se din egen statistik på warded krävs inloggning.

Z[redigera]

Ö[redigera]