Park

En park är en anläggning för mänsklig rekreation, med naturlig eller planterad växtlighet. I en park kan ingå även sjöar, kanaler, skulpturer, paviljonger, trädgårdar, växthus, orangerier eller andra byggnadsverk.[1]