Partille

Partille
Zon PartilleSlott-01.jpg
Partille herrgård
LandSverige
RegionVästra Götaland
KommunPartille


Partille är centralort i kommunen Partille i regionen Västra Götaland i Sverige. Orten har ca 29 400 invånare och ligger i landskapet Västergötland.

Partille ingår i tätorten Göteborg.

Läge[redigera]

Partille är centralt placerad i Partille kommun. Samhället genomkorsas av E20 och har en järnvägsstation utmed Västra stambanan.

Partille[redigera]

Historia[redigera]

Partille har vuxit upp kring Partille kyrka och den närbelägna Partille herrgård, vilken finns omnämnd redan under medeltiden. Då kallades samhället Partaella eller Partila. Under åren 1613-1619 ingick Partille i Älvsborgs andra lösen. Partille industrialiserades i slutet av 1800-talet då flera verksamheter etablerades längs med Säveån. 1898 startades Partille Yllefabriks Aktiebolag. Bolaget leddes av direktör Jörg Jebsen som kom att bidra till skapandet av Partille Villastad, numera känt som Paradiset, ett område med villor i nationalromantisk stil. Ett av de mer framträdande husen som byggdes var Villa Porthälla på uppdrag av Ernst Harbeck. Den mest framgångsrika industrin var Motorfabriken Eck som tillverkade elektriska motorer och verktygsmaskiner. Kemiföretaget Dr. Ernst Harbeck AB etablerades vid samma tid. Andra verksamheter var konserveringsfabrik (1906–1915), korkfabrik och shoddyfabrik.

Partille kyrka[redigera]

Kyrkan är enskeppig, tornlös och uppförd av putsad och vitkalkad gråsten med tegeltäckt tak. Den uppfördes någon gång mellan 1280 och 1350 och sannolikt på grunden av en ännu äldre kyrka. Socknen nämns i skrift första gången 1392. Klockstapeln i trä uppfördes 1825 strax sydöst om kyrkan. Den har en kopparklädd huv och två klockor. Lillklockan är från 1653 och storklockan från 1725. Vimpeln på toppen härstammar från den tidigare klockstapeln, som var byggd 1652. Stapeln renoverades 1937.

Partille herrgård[redigera]

Partille herrgård eller Slottet i folkmun, är en herrgård i centrala Partille i Partille kommun. Byggnaden har ett monumentalt läge på en höjd med utsikt över Säveåns dalgång, cirka 200 meter väster om Partille kyrka. Tillfartsvägen heter Carl Wilhelm Carlbergs Allé. Sedan den 28 december 1995 är Partille herrgård byggnadsminne. Herrgården är utförd i klassicistisk stil med tre våningar och är murad med tunt mörkrött holländskt klinker och har tegeltak. Mittpartiet flankeras av två svagt utskjutande risaliter. Huset har en ovanlig stränghet med sina osmyckade fasadytor, och endast bottenvåningens risaliter med sina markerade fönsteromfattningar kröns av gavelfrontoner. Det är en monumental villaskapelse, som närmast återfinns i England.

Villa Porthälla[redigera]

Villa Porthälla är en byggnad i villastaden Paradiset på Kyrkåsberget i Partille kommun. Huset har haft många olika ägare under årens lopp. Numera är villan uppdelad i flera lägenheter.

Zoner[redigera]

För information om zoner i Partille, klicka här.

Externa länkar[redigera]